Organisatie

Bestuur Avondvierdaagse Vianen:

Voorzitter:               Kees van den Berg, Amaliastein 70, 4133 HC Vianen tel. 0347-376730
Secretaris:               Paula Bor, Franciscushof 36 4133 BG Vianen tel. 0347-352424
Penningmeester:      Roos Kattouw, Meidoornlaan 59, 4131 AG Vianen tel. 0347-374820
Alg. bestuurslid:       Ageeth Helwig, Margaretha van Daunstraat 29, 4133 JD Vianen tel: 06-28910922

Ondersteunend:
Webmaster:             Frank ‘t Hart, klik hier voor contact betreffende de website.

Bankrekeningnummer:   NL 69 RABO 0102 6542 04  t.n.v. Avondvierdaagse Vianen