Voorinschrijving:

Inschrijvingsplaatsen:

Inschrijvingsplaatsen:

 • Sportcentrum Helsdingen van 19:00 – 20:30 uur
 • Winkelcentrum De Lijnbaan van 19:00 – 20:00 uur

Inschrijfgeld:
t/m 17 jaar en 65+ € 3,50 p.p.
18 t/m/ 64 jaar € 4,00 p.p.

Inschrijving op het veld:
Inschrijfgeld wordt met € 1,00 verhoogd ten opzichte van de voorinschrijving.
Afbeelding19
Van het inschrijfgeld  wordt door ons o.a. betaald:

  • De huur van marktkramen en startterrein
  • De vergunning van de gemeente
  • Medaille
  • EHBO
  • Muziek tijdens de intocht
  • Muziek op de Voorstraat
  • Drukwerk ( routeboekjes, inschrijfkaarten)
  • Lidmaatschap KWBN
  • Huur kleding verkeersregelaars
  • Faciliteiten m.b.t. de controleposten
  • De overtocht over het pontje op dinsdagavond

Afbeelding54
Wandelboekjes:
Deze zijn te koop bij de organisatie aan de inschrijftafel voorafgaande aan de Avondvierdaagse. De prijs is €
1,50 per stuk.
In deze boekjes kunt u ieder jaar de belevenissen tijdens de avondvierdaagse beschrijven, of een tekening
maken en bovendien ontvangt u ieder jaar dat u het boekje inlevert bij de organisatie, een sticker van het
betreffende jaar.

Verzekering:
Deelname aan de avondvierdaagse is voor eigen risico.

Afbeelding73